Skład

Kierownik zakładu

photo

Prof. dr hab. Jan Kołaczkiewicz

Pokój: 277
Tel: +48 71 375 9480
e-mail: kolacz(at)ifd.uni.wroc.pl

Pracownicy

photo

Dr hab. prof. Jerzy Czyżewski

Pokój:
Tel: +48 71 375 9215
e-mail: jerzy(at)ifd.uni.wroc.pl

photo

Dr hab. Franciszek Gołek

Pokój: 271
Tel: +48 71 375 9308
e-mail: golek(at)ifd.uni.wroc.pl

photo

Dr Szymon Klein

Pokój:
Tel: +48 71 375 9283
e-mail: szklein(at)ifd.uni.wroc.pl

photo

Dr Maciej Kuchowicz

Pokój: 273
Tel: +48 71 375 9309
e-mail: macko20(at)ifd.uni.wroc.pl

photo

Dr Rafał Szukiewicz

Pokój: 273
Tel: +48 71 375 9309
e-mail: szuszu(at)ifd.uni.wroc.pl

Doktoranci

photo

mgr Zbigniew Ryszka

Pokój: 271
Tel: +48 71 375 9308
e-mail: ryszka(at)ifd.uni.wroc.pl

photo

mgr Adam Ludwik

Pokój:
Tel: +48 71 375 9283
e-mail: alud(at)ifd.uni.wroc.pl

photo

mgr Jakub Śliwiński

Pokój: 312
Tel: +48 71 375 9341
e-mail: jsliwinski(at)ifd.uni.wroc.pl

photo

mgr Marcin Wiejak

Pokój: 313
Tel: +48 71 375 9466
e-mail: mwiejak(at)ifd.uni.wroc.pl

Współpracownicy

photo

mgr Maciej Jankowski

Obecnie przebywa na Uniwersytecie Twente w Holandii
e-mail: m.jankowski(at)ifd.uni.wroc.pl