Aparatura

Nasz zakład posiada kilka aparatur naukowych przeznaczonych do prowadzenia badań w warunkach ultrawysokiej próżni (UHV). Dysponujemy między innymi następującym sprzętem:

  • spektrometry LEED - Auger
  • spektrometr fotoelektronów (XPS)
  • kwadrupolowe spektrometry mas (QMS)
  • mikroskop STM firmy OMICRON