photo

mgr Zbigniew Ryszka

Pokój: 271
Tel: +48 71 375 9308
e-mail: ryszka(at)ifd.uni.wroc.pl

Zainteresowania naukowe

Obecnie prowadzę badania nad procesami desorpcji stymulowanej przejściami elektronowymi (DIET). Badanymi przeze mnie materiałami są cienkie warstwy izolatorów osadzane na podłożach przewodzących.

Wybrane publikacje

  1. F. Gołek, P. Mazur, Z. Ryszka, S. Zuber, Morphology of alkali halide thin films, Applied Surface Science 254 (2008) 4292
  2. P. J. Godowski, J. Onsgaard, Z. Ryszka, Ł. Rok, Zhe Shen Li, Phase transformations of the Pt/Ru(0001) interface studied by photoemission, Surface Science 602 (2008) 465
  3. F. Golek, P. Mazur, Z. Ryszka, S. Zuber, Morphology of alkali halide thin films studied by AFM, Surface Science 600 (2006) 1689