photo

Prof. dr hab. Jan Kołaczkiewicz

Pokój: 277
Tel: +48 71 375 9480
e-mail: kolacz(at)ifd.uni.wroc.pl

Wybrane publikacje

 1. M. Wiejak, M. Jankowski, I. Yakovkin, J. Kołaczkiewicz, Adsorption of Nd on the Mo(110) surface, Applied Surface Science (2010)
 2. C. Tomas, S. Stepanovskyi, Sz. Klein, J. Śliwiński, J. Kołaczkiewicz, The adsorption of Ni on the Mo(111) crystal face, Vacuum 83 (2009) 1368
 3. M. Kuchowicz, J. Kołaczkiewicz, Gd adsorption on Mo(211) surface, Surface Science 603 (2009) 1018
 4. M. Kuchowicz, J. Kołaczkiewicz, Valence changes of Sm atoms adsorbed on Mo (211) surface, Surface Science (2008)
 5. M. Kuchowicz, R. Szukiewicz, S. Stepanovsky, J. Kołaczkiewicz, Adsorption of Sm and Gd on the Mo(111) face, Surface Science 602 (2008) 3043
 6. R. Szukiewicz, J. Kołaczkiewicz, I. N. Yakovkin, Zigzag chain structures of Gd on the Mo(110) surface, Surface Science 602 (2008) 2610
 7. M. Kuchowicz, S. Stepanovsky, J. Kołaczkiewicz, Scanning tunneling microscopy investigation of clean (211) surface of Ta and Mo, Surface Science 600 (2006) 1600
 8. D.B. Dańko, M. Kuchowicz, R. Szukiewicz, J. Kołaczkiewicz, Growth and thermal stability of ultra-thin Ag and Au layers on Mo(111) surface, Surface Science 600 (2006) 2258
 9. I.N. Yakovkin, M. Kuchowicz, R. Szukiewicz, J. Kołaczkiewicz, STM study of the Mo(112) and Mo(111) surfaces, Surface Science 600 (2006) L240
 10. D.B. Dańko, M. Kuchowicz, J. Kołaczkiewicz, Adsorbate-induced surface rearrangement of the system Pd/Mo(111), Surface Science 552 (2004) 111
 11. R. Szukiewicz, J. Kołaczkiewicz, Thermal stability of the Ta (111) surface covered with Pd, Vacuum 74 (2004) 55
 12. J. Kołaczkiewicz, M. Kuchowicz, R. Szukiewicz, Thermal stability of the Ta(111) surface covered with chemisorbed metal layer. Part I: Au, Surface Science 548 (2004) 246
 13. J. Kołaczkiewicz, M. Kuchowicz, R. Szukiewicz, Thermal stability of the Ta(111) surface covered with chemisorbedmetal layer. Part II: Ag, Surface Science 548 (2004) 259
 14. R. Szukiewicz, J. Kołaczkiewicz, Faceting of the Ta(111) surface covered by thin films of Pd, Surface Science 547 (2003) L837