photo

Dr hab. Franciszek Gołek

Pokój: 271
Tel: +48 71 375 9308
e-mail: golek(at)ifd.uni.wroc.pl

Wybrane publikacje

  1. F. Gołek, P. Mazur, Z. Ryszka, S. Zuber, Morphology of alkali halide thin films, Applied Surface Science 254 (2008) 4292
  2. F. Golek, P. Mazur, Z. Ryszka, S. Zuber, Morphology of alkali halide thin films studied by AFM, Surface Science 600 (2006) 1689
  3. P. Mazur, F. Gołek, Morphology of LiBr/LiF system studied by C-AFM, Physica Status Solidi (a) 202 (2005) R155
  4. F. Gołek, ESD thresholds for NaCl, Applied Surface Science 225 (2004) 267
  5. F. Gołek, Miniature Auger spectrometer with grazing incidence electron beam, Vacuum 75 (2004) 91
  6. F. Gołek, P. Mazur, LiF thin layers on Si(100) studied by ESD, LEED, AES and AFM, Surface Science 541 (2003) 173
  7. F. Gołek, ESD Thresholds for KCl, Physica Status Solidi B 239 (2003) 336
  8. Link do wykładów i innych prac